Disclaimer

De website www.heterenkalkzandsteen.nl is eigendom van J. van Heteren Lijmwerken B.V. (verder te noemen: Heteren Kalkzandsteen. De website wordt uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld. Al het overige gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Heteren kalkzandsteen. Heteren kalkzandsteen behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor.

Heteren kalkzandsteen heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het tot stand komen van de website. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is niet mogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Bijdragen aan de website door derden en verwijzingen van of naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Heteren kalkzandsteen. Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Heteren kalkzandsteen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Heteren kalkzandsteen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Heteren kalkzandsteen is niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten die zijn aangegaan naar aanleiding van of door tussenkomst van Heteren kalkzandsteen. Heteren kalkzandsteen behoudt zich het recht voor de door derden aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de netiquette.

Wijzigingen
Heteren kalkzandsteen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor het beleid van J. van Heteren op de website.

Bezwaren
Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de redactie via info@heterenkalkzandsteen.nl.

Matena 3
3356 LG Papendrecht
078-6414519
info@heterenkalkzandsteen.nl

Volg ons op:

Lijmen
HEKZA®
Casco montage

Prefab bouwen met de flexibiliteit
van kalkzandsteen?

PREFAKZ®

© 2019 Heteren kalkzandsteen